logo
सामाजिक न्याय &
व विशेष सहाय्य विभाग
महाराष्ट्र शासन
maha sharad

पुरवठादार नोंदणी फॉर्म

व्यवसाय माहिती


कार्यालयाचा पत्ता


Bank Details

दिव्यांगांना शोधा

outh

दिव्यांगांतून दिव्यांगांतावन शोधा

outh

माहिती केंद्र

पोर्टलबद्दल माहिती साठी आणि मदतीसाठी माहिती केंद्र उपलब्ध आहे. संपूर्ण प्रक्रीयेमध्ये अडचण आल्यास माहिती केंद्रातनू मिळेल.

सर्जनशीलता फक्त गोष्टी कनेक्ट करीत आहे. जेव्हा आपण सर्जनशील लोकांना विचारता
;